МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ФІЗИКИ


Розв’язання рівнянь першого степеня з одним невідомим

Для розв’язання рівнянь потрібно вміти:

а) позбуватися знаменника – записувати рівняння в один рядок;

б) з рівняння, що записане в рядок, визначити потрібний параметр.

1. Розв’язок рівняння вигляду:  або  (рівняння з дробом праворуч або ліворуч).

Мнемонічні правила розв’язання:

 - ( є перенесення знаменника в ту частину рівняння, де його немає).

Приклади:

а) ; б) .

2. Розв’язок рівняння вигляду:  (рівняння з дробом праворуч та ліворуч).

Мнемонічне правило розв’язку:

 - ( перемноження обох частин рівняння хрест – навхрест).

Приклади:

; б) .

 

3. Розв’язок рівняння вигляду: (лінійне рівняння або рівняння, що не має дробу).

 - (ділення на величину, що знаходиться поруч із невідомим).

Приклади:

а) ;  б) ;